sobota, 3 marca 2012

Kalendarium Gdyni 1917-1939


W Miejskiej Bibliotece Publicznej, Filia Nr 15, przy Alei Marszałka Piłsudskiego 18 w Gdyni, w sobotę o godzinie 12.00 25 lutego 2012 roku, odbyło się spotkanie gdynian z panem Ryszardem Toczkiem, autorem książki:  „Kalendarium Gdyni 1917-1939”.
Spotkanie – pod hasłem: "Historia Gdyni - doświadczenie dla przyszłości" zorganizował gdyński Klub „Gazety Polskiej”

Ryszard Toczek zaczął swoje wystąpienie od motta książki:  „Ktokolwiek chce osiągnąć cenne wyniki, jeśli zamierza tylko działać dziedzinie z dawna przez ludzi uprawnionej – musi pamiętać, że nie zaczyna od zera, że winien przejąć zdobycze poprzedników, nauczyć się ich kunsztu, by pójść o krok dalej.” (T. Kotarbiński).
Uważam, że to bardzo ciekawy wstęp do obszernego (ponad 600 stron) dzieła dotyczącego naszego miasta, jakim jest Gdynia.
Można powiedzieć: historia Gdyni, jakiej nie znacie, a możecie poznać korzystając właśnie z w/w pozycji.
Autor zawarł informacje, można powiedzieć o narodzinach pomysłu i jego kontynuacji, czyli takie materiały i fakty, o których w tym zbiorze przeczytamy i o których zapewne wiedziano tylko ich nie upubliczniono. 
            Faktografia przedstawiona jest w sposób czytelny i dostępny czytelnikowi. Recenzentem „Kalendarium Gdyni”, wydanego w 2010 r. przez Oficynę „Verbi Causa” jako  40 tom serii „Księgi Floty Ojczystej” jest  prof. dr Jan Kazimierz Sawicki. W swojej przedmowie napisał: „Największy w polskim piśmiennictwie zbiór faktograficzny o dziejach Gdyni w wydzielonej cezurze czasu (…). Kalendarium pamięci o pokoleniach, które ziściły marzenia wcześniejszych pokoleń o polskiej pracy i władztwie na morzu”
Kalendarium inauguruje data 27 listopada 1917. Wówczas powołany został  pierwszy rząd odradzającego się Państwa Polskiego. Elity polityczne, reprezentowane w tym rządzie, powstające organizacje społeczne – takie jak stowarzyszenie „Bandera Polska” a szczególnie działania naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, który rozkazał utworzyć Marynarkę Polską – służyły oparciu niepodległości i dobrobytu Polski o morze. Zwieńczeniem tych działań był akt zaślubin Polski z morzem, dokonany 10 lutego 1920 r.
Ostatnią datą Kalendarium jest 11 listopada 1939 r. Najdłużej bronione w  wojnie obronnej w 1939 r. polskie miast -  Gdynia została skazana przez rząd III Rzeszy na śmierć. W tym dniu  rozpoczęły się masowe rozstrzeliwania Gdynian w lasach piaśnickich…
Prezentacja książki wywołała ciekawą dyskusję uczestników, obejmującą również współczesne problemy życia Gdyni.
Opracował Julian A. Michaś